Jak Koně pomáhají

 

 

Koně pomáhali člověku již před mnoha a mnoha lety, tak ať pomáhají i nadále…

 

      Rozhodli jsme se zneužít nespoutanou krásu koní, ušlechtilost, ladnost jejich pohybu a doslova spojit koňskou sílu s nadějí, ohleduplností a srdečností, a to vše ku prospěchu nadačního fondu Kapka naděje. Není nic krásnějšího, než vidět radost v dětských očích, než cítit, že život má svůj smysl,… a že i v tomto dětském světě, mnohdy plném smutku, strachu a těžkých chvil, existuje naděje… Člověk bohužel nedokáže zázraky, dokáže ale pomoci skutečně tam, kde je třeba.

     Nadační fond Kapka naděje již léta podporuje transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod. Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče.

Suma za všechny ročníky činí neuvěřitelných 786 783 Kč, za které se nakoupily potřebné přístroje a vybavení do vybraných nemocnic. Dále pak rampa pro Středisko hipoterapie PN Bohnice v hodnotě 55 000 Kč.

Projekt Koně pomáhají má tedy na svém kontě výtěžek 841 783 Kč. 

Velice si vážíme spolupráce s NF Kapka naděje a Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, a jsme pyšní, že právě pro ně „koně tančí“. 

Děkujeme Vám!

 

Když člověk dělá věci srdcem, ostatní si je snadno zamilují…

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na shledání při dalších ročnících!

 

 


 

 

Tisková zpráva o předání daru zakoupeného z výtěžku IV. ročníku akce zde

Tisková zpráva o předání daru zakoupeného z výtěžku III. ročníku akce zde